Житомирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №5


Педагогічна рада «Робота педагогічного колективу з розвитку життєвих компетентностей учнів, формуванню у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського».

План

 1. Доповідь «Робота педагогічного колективу з розвитку життєвих компетентностей учнів, формуванню у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» - відп. ЗДВР Піонтківська В.Г.
 2. Презентація за матеріалами флешмобу вчителів початкових класів: «Читаємо В.О.Сухомлинського» - відп. керівник м/о класоводів Гребеннікова Н.В.
 3. «Діалог, що продовжується: популяризація та поширення ідей В.О. Сухомлинського - (відеопрезентація гри-подорожі «Стежками країни добра») – відп. вчитель початкових класів Якимець Л.Л.
 4. Виховання громадянина-патріота в системі ціннісних орієнтацій науково-педагогічної спадщини В.Сухомлинського - відп. керівник м/о класних керівників Таранець Л.Ф.
 5. Практикум з елементами тренінгу: «Основні акценти нової української школи в контексті ідей В.О. Сухомлинського» - відп. соціальний педагог Калинович Р.Г.
 6. Творча лабораторія: «Серця, віддані дітям» - виготовлення лепбуку (інтерактивна папка «Методична скарбничка»).
 7. Рішення педагогічної ради - відп. ЗДВР Піонтківська В.Г.
 8. Флешмоб вчителів початкових класів "Читаємо твори Василя Сухомлинського";

Педагогічна рада

"Рівень сформованості інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів та учнів. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими учнями"

 

9 лютого 2017 року було проведено засідання педагогічної ради

«Рівень сформованості інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів та учнів. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими учнями»

Педрада була проведена відповідно до річного плану роботи школи та з метою:

 • розширити знання учителів школи про особливості організації навчально – виховного процесу з використанням ІКТ;
 • проаналізувати рівень сформованості інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів та учнів;
 • вивчення питання щодо використання ІКТ в роботі з обдарованими учнями.

Під час засідання розглянуто та обговорено наступні питання:

1. Рівень сформованості інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів (доповідач: заступник директора школи з НВР Левандовська І.Г.)

2. Рівень сформованості інформаційно – комунікаційної компетентності учнів (доповідач: вчитель інформатики Дідківський О.В., вчитель інформатики та фізики Руденко С.В.)

3. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими учнями (доповідачі: вчитель фізики Ковальчук О.І., вчитель математики та економіки Ілющенко Т.Ш., вчитель історії Ряба Н.В.)    

4. Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально – виховного процесу(доповідач: заступник директора школи з НВР Левандовська І.Г.)

Рішення педагогічної ради:

1. Вважати рівень сформованості інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів та учнів школи достатнім, а використання вчителями школи ІКТ в роботі з обдарованими учнями - ефективними.

 2. Усім педагогам школи:

2.1.  продовжити удосконалення рівня сформованості інформаційно – комунікаційної компетентності;

2.2. продовжити роботу по розширенню знань про особливості організації навчально – виховного процесу з використанням ІКТ.

3. Керівникам методичних об’єднань:

3.1. забезпечити регулярність оновлення методичних розробок з питання: особливості організації навчально – виховного процесу з використанням ІКТ; використання ІКТ в роботі з обдарованими учнями.

4. Адміністрації школи під час узагальнення досвіду роботи вчителя в період атестації враховувати ефективність використання ІКТ в організації навчально – виховного процесу.

5. Вважати задовільною роботу педагогічного колективу із запобігання дорожньо-транспортних пригод, попередження побутового й дитячого травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру, узагальнення та поширення різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх.

6.Адміністрації та педагогічному колективу школи:

  1. Постійно забезпечувати безпечні, здоров’я зберігаючи  умови для учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах.
  2. Постійно  з фахівцями ДСНС, Житомирського РЕМУ, НС та ЦЗН і ДАІ проводити профілактичну роботу щодо запобігання  всіх видів нещасних випадків.
  3. Забезпечити неухильне виконання загальноосвітнім навчальним закладом чинного законодавства в частині проведення відповідної роботи з профілактики всіх видів дитячого травматизму.

 

Доповідь

заступника директора школи з навчально – виховної  роботи

Левандовської І.Г.

«Рівень сформованості інформаційно – комунікаційної

компетентності вчителів»

З метою виконання програми впровадження у навчально-виховний процес  загальноосвітнього навчального закладу інформаційно-комунікаційних технологій щодо стовідсоткового оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів до кінця 2015 року основ інформаційно-комунікаційних технологій, адміністрацією школи у вересні  2016р. було організовано і проведено моніторинг ІКТ-компетентності  педагогічних працівників навчального закладу.

Враховуючи високий навчальний потенціал сучасних ІТ-технологій та темпи їх розвитку, що обумовлені  безперервною розробкою і вдосконаленням  апаратних та програмних засобів, освіта вчителя потребує сьогодні постійного вдосконалення,  випередженого формування та  розвитку його ІКТ-компетентності, інформаційної культури в цілому. Дана задача обумовлює необхідність у появі  нових форм, методів та засобів методичної підготовки різних категорій педагогічних працівників.

За таких умов дуже важливо для вчителя  визначити  рівень своїх знань, умінь та досвіду, які необхідні вчителю-предметнику для розв’язання  освітніх завдань, перш за все, засобами технологій загального призначення, що дозволить, у свою чергу, кожному вчителю окреслити індивідуальну  освітню траєкторію щодо підвищення ІКТ- компетентності.

 Здійснення моніторингу ІКТ-компетентності педагогів, як суб’єктів інформаційного освітнього простору навчального закладу, дозволить  ефективніше впливати на зміст, форми, методи  та засоби методичної підготовки різних категорій педагогічних працівників, що  дозволить оптимізувати  використання ресурсів навчального середовища  для підвищення якості освіти та самореалізації педагогів і учнів.

 Адміністрацією школи було розроблено Програму моніторингу ІКТ-компетентності педагогічних працівників школи та інструментарій до його здійснення, проведено індивідуальні методичні консультації для голів ШМО щодо організації і проведення моніторингу в навчальному закладі.

За результатами моніторингових досліджень ІКТ-компетентності  було проведено інструктивно-методичні наради:

 1. Узагальнення результатів моніторингових досліджень ІКТ-компетентності вчителів в навчальному закладі (для голів ШМО жовтень 2016 р.).
 2. Планування науково-методичної роботи в школі на основі моніторингових досліджень ІКТ-компетентності вчителів (жовтень 2016 р.)

Для забезпечення зворотного зв’язку з учасниками моніторингу на шкільному сайті відкрито тему  форуму «Моніторинг ІКТ-компетентності вчителів».

У моніторингових дослідженнях взяло участь 88 педагогів, що становить  92% від загалу.

Оцінювання ІКТ - компетентності вчителів здійснювалося за такими параметрами:

 • наявність загальних уявлень з ІКТ;
 • наяність уявлень про електронні та цифрові освітні ресурси ;
 • володіння інтерфейсом операційної системи;
 • технології у сфері мультимедіа;
 • технології використання обладнання;
 • володіння навичками користувача офісних технологій у контексті підготовки дидактичних засобів у предметній галузі та робочих документів;
 • володіння технологією підготовки графічних зображень;
 • володіння базовими Інтернетсервісами та технологіями;
 • володіння основами технології побудови WEBсайтів.

ІКТ - компетентність вчителів визначалась за рівнями: початковий, середній, достатній, високий.     

  

Вивчення досвіду з цього питання показала, що навчання вчителів на тренінгах з комп’ютерної грамотності не завжди призводить до бажаного рівня ІТ-компетентності. Причиною, в більшій мірі, є той факт, що у більшості закладах сьогодні продовжують панувати застарілі підходи щодо організації  навчально-виховного процесу, а відсутність запиту на набуті навички на тренінгах   не сприяє їх розвитку. 

Методом ранжування параметрів ІКТ-компетентності було визначено пріоритетні напрямки діяльності вчителів школи щодо підвищення ІКТ- компетентності:

1.Технології у сфері мультимедіа:

- технології створення озвучених слайд-шоу в спеціалізованих програмах;

- технології редагування відео та аудіо файлів.

2. Володіння технологією підготовки графічних зображень.

3. Володіння базовими Інтернет-сервісами та технологіями.

4. Уявлення про електронні та цифрові освітні ресурси (ЕОР, ЦОР).

Узагальнення матеріалів досліджень дозволило зробити  висновки щодо ІКТ-компетентності вчителів предметних шкільних методичних об’єднань.

  

  

  

  

  

  

  

  

З метою подальшої роботи з отриманими результатами досліджень для  керівників шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників було сформовано електронне портфоліо, до складу якого увійшли:

-   стаття «Сутність поняття ІКТ- компетентності педагога»;

- таблиця «Складові ІКТ-компетентності у професійній діяльності вчителя»;

- программа по удосконаленню ІКТ- компетентності педагогічних працівників;

- інструментарій для визначення рівня ІКТ-компетентності: (Анкета для педпрацівників  в електронному вигляді);

- таблиця  «Визначення потреб вчителів у підвищенні умінь та навичок в галузі ІКТ » (в електронному вигляді );

 • таблиця «Рівень ІКТкомпетентності ШМО»;
 • презентації: «Електронне навчальне середовище реалії сьогодення».
 • пріоритетні напрямки діяльності ШМО вчителів предметників на 2016-2017н.р.

Інформаційне суспільство вимагає від особистості інформаційної культури – це новий світогляд, нове мислення, а також спілкування у різних інформаційних потоках, орієнтованих на саморозвиток і самоосвіту. Сучасний школяр має усвідомлювати, наскільки  важливо володіти інформацією, зберігати її, систематизувати, аналізувати, оцінювати, передавати сьогодні у навчанні, а потім у майбутній професіональній діяльності.  У зв’язку з цим невід’ємною частиною загальної освіти особистості стає інформаційна культура, яка набуває актуальності в умовах інформатизації суспільства.  Так, одним  із головних завдань сучасної школи є підготовка учнів до швидкого сприйняття й опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. А це можливо зробити лише у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де вчитель сам має володіти такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у вихованні особистості учня, особистості інформаційної цивілізації.

         Для групи вчителів, що володіють ПК на низькому рівні — потребують постійної допомоги, навчання, починаючи з основних понять, термінів і прийомів роботи з ПК, щорічно організовано робота проведення курсу «Основи володіння комп’ютерною грамотністю. Заняття для вчителів проводились вчителем фізики та інформатики Опанасюком А.М. на базі кабінету інформатики №118 1 раз на тиждень протягом І та ІІ семестру навчального року для двох груп вчителів (план занять згідно рекомендацій НМЦ):

Орієнтовна тематика занять з основ комп'ютерної грамотності з вчителями школи 

(1 година на тиждень)

Тема

1

Вступ. Будова ПК. Принципи роботи з ПК.

2

Текстовий редактор (Microsoft Word)

3

Текстовий редактор (Microsoft Word)

4

Електронні таблиці (Microsoft Excel)

5

Електронні таблиці (Microsoft Excel)

6

Мультимедійні презентації (Microsoft PowerPoint)

7

Мультимедійні презентації (Microsoft PowerPoint)

8

Бази даних (Microsoft Access)

9

Бази даних (Microsoft Access)

10

Інтернет технології, локальні мережі.

11

Пошук інформації в Інтернет.

12

Презентація власних електронних продуктів (розробки уроків, демонстрації).

13

Презентація власних електронних продуктів (розробки уроків, демонстрації).

14

Використання готових електронних продуктів (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми).

15

Використання готових електронних продуктів (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми).

Важливу роль по впровадженню ІКТ в навчально – виховний процес відіграє комп’ютерізація навчального закладу.  В нашому навчальному закладі діє три кабінету інформатики та інформаційно – комунікаційних технологій.

На базі кабінету інформатики №118 вчителем інформатики Домс С.В. організована робота консультаційного центру по удосконаленню практичних навичок та вмінь вчителів школи по створюванню текстових документів; таблиць; малюнків; діаграм; презентацій із залученням учнів 10 – 11 класів, переможців предметних конкурсів з інформатики, для вчителів, що потребують допомоги в окремих питаннях, а на базі кабінету інформатики №301 вчителем інформатики Дідківським О.В організована робота консультаційного центру для вчителів школи по удосконаленню практичних навичок розроблення власних електронних продуктів (розробки уроків, демонстраційний матеріал); удосконаленню вміння поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми тощо) у своїй професійній  діяльності.

  

З метою удосконалення вміння вчителів школи використовувати Інтернет-технології, локальні мережі, бази даних; удосконалення практичних навичок здійснювати: анкетування; діагностування; тестування; пошук необхідної інформації в мережі Інтернет вчителем інформатики Левандовською І.Г. на базі кабінету інформатики №110 раз в місяць проводяться тренінги для вчителів школи за програмою «Вчителі в онлайні», з залученням до проведення тренінгів для вчителів учнів 11Б класу Дідківського Олександра, Граната Івана, 9Б класу Федоренко Евеліни, 10В класу Коханчука Іллі, 9А класу Жинського Максима, учнів – призерів учнівських олімпіад та конкурсів з інформатики та ІКТ.

Протягом року раз в 3 місяці організовано проведення майстер - класів для вчителів шкільних методичних об’єднань тренером програми Intel «Навчання для майбутнього» вчителем хімії Федоренко Я.М. на базі кабінету інформатики №110.

Адміністрація приділяє велику увагу питанню забезпечення активної участі педпрацівників школи у системі сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховному процесі. А також питанням удосконалення системи самоосвіти вчителів школи в даному напрямку.

Проведена робота дала можливість збільшити кількість вчителів, що володіють ПК на високому, достатньому та середньому рівні до 86 % (64 % було на початку роботи над програмою ).

  

Пріоритетні напрямки впровадження

інформаційно-комунікаційних технологій у 2016 – 2017 н.р.:

  

  

  

  

  

  

 • забезпечення розвитку методології освіти школи, що склалася,  за рахунок використовування переваг комп'ютерних технологій;
 • продовження впровадження  інформаційних технологій в освітню і управлінську діяльність;
 • удосконалення системи навчання  педагогічних і керівних кадрів інформаційним  технологіям;
 • підвищення  рівня загальноосвітньої і професійної підготовки вчителів;
 • удосконалення  в  учасників  освітнього процесу сформованих навичок  використовування інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення творчих освітніх програм;
 • поповнення банка програмно-педагогічних засобів для використання комп'ютерної  техніки в навчальному процесі;
 • покращення  умов для персонального доступу до комп'ютера  учням  і співробітникам школи.

Педагогічна рада

"РОЛЬ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ У ПІДВИЩЕННІ 

РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ 

ТА ЗГУРТУВАННЯ КЛАСНИХ КОЛЕКТИВІВ"


Семінар Обласного центру туризму і краєзнавства

4 лютого 2015 року пройшов семінар класоводів та класних керівників ЗОШ №5 на базі Обласного центру туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді Житомирської обласної ради за темою “Основні напрямки популяризації туристично-краєзнавчої діяльності при реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у школі”. У ході проведення заходу відбувся перегляд та обговорення документального фільму Г.Мокрицького “Танго з минулим”, робота в групах і співпраця педагогічного колективу школи з представниками методичного центру ОЦТКСЕУМ ЖОР — завідуючої відділом екскурсійоного краєзнавства Лаптєвой А.О. та методистом відділу екскурсійного краєзнавства Самчук М.В., презентація туристсько-краєзнавчого походу. Результатом зустрічі було надання методичних рекомендацій щодо оформлення учнівських проектів загальношкільної програми розвитку краєзнавства “Пізнай своє рідне місто Житомир”.


В школі проводиться відповідна робота, спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти та переведення старшої школи на профільне навчання.

 

З урахуванням бажання учнів, їхніх батьків у школі організовано багатопрофільне навчання за філологічним, історичним, математичним  напрямками, а також відкрито передпрофільні 8-ті класи з поглибленим вивченням історії, української мови та літератури, географії, біології.

                                                                                                                                                            

З урахуванням бажання учнів, їхніх батьків у школі організовано багатопрофільне навчання за філологічним, історичним, математичним  напрямками, а також відкрито передпрофільні 8-ті класи з поглибленим вивченням історії, української мови та літератури, географії, біології.

 Вхід або реєстрація через: